BP3-13 Schiță (3.1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul III, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
prof.dr.arh. Anca Oțoiu, conf.dr.arh. Mihaela Pelteacu, conf.dr.arh. Andra Panait, șef lucrări dr.arh. Vladimir Vinea, conf.dr.arh. Mihai Ene, conf.dr.arh. Ștefan Ghenciulescu, conf.dr.arh. Lorin Niculae, invitat arh. Adrian Zerva, șef lucrări dr.arh. Mihai Duțescu, prof.dr.arh. Radu Gabriel Teacă, șef lucrări dr.arh. Vladimir Nicula, șef lucrări dr.arh. Cristina Constantin, șef lucrări dr.arh. Cosmin Pavel
Obiective:

- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.

Conținut:

Spațiu public, clădire publică

Metoda de predare:

Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)

Mod de evaluare:

Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.

Bibliografie minimală:

Specifica fiecarei teme de schita