UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul III, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: - | Credite ECTS: 1

BP3-13 | Schiță (3.1)

Departament: Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
Tabacu Gabriela Ana, Oțoiu Anca Nicoleta, Spirescu Adrian, Iliescu Octavian Alexandru, Andrieș Alexandru Brăiești, Stanciu Maria Iulia, Pelteacu Mihaela, Ghenciulescu Ștefan, Panait Andreea, Vinea Vladimir, Ochinciuc Mircea
Obiective:
- verificarea cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului;
- stimularea studiul individual;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare a viitorilor arhitecți.
Conținut:
Locuire și densitate urbană
Locuire și densitate urbană / Machetă
Tema surpriză
Metoda de predare:
Studiu individual, cu o durata de 8 ore, pe o tema aflata in ziua respectiva. In fiecare semestru sunt trei schite (2 schite + 1 schita refacere)
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului in plenul grupei, notare in juriu de atelier.
Bibliografie minimală:
Specifica fiecarei teme de schita
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/