UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul II, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 7P | Credite ECTS: 7

BP2-14 | Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (2.4)

Departament: Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Melania Dulămea
Colectiv:
Marin Dan, Stanciu Florian, Gudină Iulian, Neaga Ionescu Constantin Liviu, Adam Dorin Ștefan, Iliescu Octavian, Dragoș Perju, Stefan Simion, Dulămea Melania, Iliescu Octavian, Horia Dinulescu
Obiective:
FORMĂ ARHITECTURALĂ ȘI SOCIETATE COMUNITATE
Lectura vecinătății, în vederea stabilirii scenariului comunității, a așezăriiși a unei conformări spațial-funcționale potrivite, cu accent pe relația comunitate – vecinătate
Documentare și analiză critică a unor referințe arhitecturale relevante pentru tema dată în scopul fundamentării proiectului, în toate etapele de intervenție
Înțelegerea nevoilor utilizatorilor, formularea, dezvoltarea și urmărireaunui scenariu coerent de viață în comunitate
Integrarea în vecinătate, respectiv capacitatea de a formula o propunere spațial-funcțională asumată, clară, justificată în raport cu situl
Capacitatea de a elabora și dezvolta un concept spațial formal ce va fi argumentat teoretic și validat prin testare și suprapunerea acestuia pestescenariul de comunitate formulat
Calitatea vieții în comunitate și corelarea optimă între integrarea în vecinătate, scenariul de comunitate și conceptul spațial formal al propunerii de arhitectură
Înțelegerea, însușirea, aplicarea și dezvoltarea unui sistem structural co¬erent, adaptat conceptului arhitectural și a unei materialități adecvate, ladiferite nivele de detaliu
Înțelegerea, însușirea, aplicarea și dezvoltarea unor tehnici și metode de reprezentare și exprimare a proiectului coerente cu demersul și conceptularhitectural enunțat
Înțelegerea și formularea unui demers complet și coerent de proiectare:cercetare, fundamentare, enunțare a unui concept arhitectural, transpu¬nere a conceptului în proiect, reprezentare și transmitere a conceptului
Conținut:
Temele de studiu ale anilor 2 și 3 încearcă să traseze un parcurs al familiarizării viitorului arhitect cu faptul că arhitectura intervine asupra unui dat : ceva care se află deja acolo (loc, ceea ce este deja construit sau ceea ce apare în mod natural, folosințe, activități, nevoi, oameni, materiale etc.), în sensul înțelegerii, purtării de grijă și întregirii acestui dat. Premisa este aceea că școala de arhitectură trebuie să permită și să susțină formarea unei conștiințe critice și etice privind mijloacele și consecințele arhitecturii : arhitectura lucrează cu ceva dat, iar ceea ce contează înprimul rând este buna raportare la acest dat.

În cadrul temelor propuse și a activității de atelier, alegerea conștientă, problematizată și argumentată – a materialului, a locului, a folosinței – este un instrument important de construire a unui demers adecvat fiecăreia dintre problemele diferite care îi sunt puse în față arhitectului.Tema dă doar un indiciu, furnizează un pretext, fiecare student își con¬struiește, într-o măsură mai mare sau mai mică, propria temă, asistat de îndrumători. Experiența, specificul, prioritățile, metoda sau tactul fiecărei echipe de îndrumare vin să furnizeze reperele, bornele, ceea ce poate fi un teren ferm al învățării arhitecturii. În acest sens, se pot distinge câteva direcții și problematici principale care se regăsesc permanent, deși în proporții diferite, în alcătuirea celor 6 teme de studiu din desfășurarea anilor 2 și 3.
- relația cu vecinătatea
- recuperarea materialității
- reconsiderarea programului
Metoda de predare:
Corectura individuala, corectura la panou, prelegeri teoretice, vizite la amplasament, analize de caz.
Mod de evaluare:
Caiet de documentare si fundamentare a proiectului, sustinerea individuala a proiectului cu notare in comisie.
Bibliografie minimală:
Gaston BACHELARD, “Casa. De la pivniță la pod. Sensul colibei”, în:Poetica spațiului, Editura Paralela 45, Pitești, 2005, pp. 35-50 și 56-67
Florin BICIUȘCĂ, Experimentul “Cățelu”, Editura Paideia, București,2007
Alain de BOTTON, “Semnificația arhitecturii” și “ Promisiunea unui câmp”,în: Arhitectura fericirii, Editura Vellant, București, 2009, pp. 9-26 și 251-268
George Matei CANTACUZINO, “Locuința românească”, în: Izvoare șipopasuri, Editura Eminescu, București, 1977, pp. 63-65
Mircea ELIADE, “A-ți asuma crearea lumii”, în: Sacrul și profanul, EdituraHumanitas, București, 1992, pp. 49-56
Herman HERTZBERGER, Lessons for Students in Architecture, 010Publishers, Rotterdam, 2005
Adolf LOOS, ”The poor little rich man”, în: Spoken into the void, MITPress, Cambridge, 1982, pp. 125-127
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/