UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 2, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 2

BP1-7 | Activități practice (documentare de arhitectură)

Departament: Introducere în Proiectarea de Arhitectură
Titular:
Cristina Constantin
Obiective:
Formarea deprinderilor studentilor de a selecta, organiza si utiliza informatie de arhitectura, de a prelucra si utiliza aceasta informatie, dezvoltarea abilitatii studentilor de a lucra in colectiv.
Conținut:
Elaborarea unui material documentar despre un obiect de arhitectura prin mijloacele specifice: releveu grafic si fotografic, documentare in situ si bibliografica, organizarea informatiilor si prezentarea lor sintetica.
Metoda de predare:
Vizite si indrumare in situ, discutii in colectiv, prezentari si consultanta de specialitate.
Mod de evaluare:
Evaluare pe parcurs si nota finala pe baza unie prezentari in fata colectivului.
Bibliografie minimală:
Materiale grafice, fotografice, digitale privind obiectul ales.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/