BP1-5 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 4

Exercitiul 2

E2.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Melania Dulămea
Colectiv:
conf.dr.arh. Bogdan Fezi, conf.dr.arh. Françoise Pamfil, șef lucrări dr.arh. Andrei Șerbescu, conf.dr.arh. Robert Negru, conf.dr.arh. Maria Enache, conf.dr.arh. Liana Iliu, șef lucrări dr.arh. Emil Ivănescu, conf.dr.arh. Daniel Comșa, șef lucrări dr.arh. Sergiu Petrea, șef lucrări dr.arh. Ana Maria Crișan, șef lucrări dr.arh. Alex Călin, șef lucrări dr.arh. Ștefan Radocea, șef lucrări dr.arh. Cristina Constantin, șef lucrări dr.arh. Daniel Cosmin Pavel
Obiective:

[de reprezentare arhitecturală]
Utilizarea, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor reprezentării arhitecturale;
Descoperirea și utilizarea machetei ca mod de reprezentare volumetrică a spațiului. Înțelegerea capacităților, rolurilor și funcțiilor acestui instrument de a reprezenta spațiul;
Operarea cu diferite scări grafice în desen și machetă și înțelegerea rolurilor și funcțiilor diferite pe care fiecare scară le are;
Investigarea comparativă între diferite tehnici de reprezentare și alegerea unui mod adecvat la scopul exercițiului;
Înțelegerea și operarea cu seria reprezentativă;

[analitice și critice]
Clarificarea și definirea caracteristicilor specifice celor 6 tipologii spațiale studiate;
Formarea și dezvoltarea capacității de a identifica caracteristicile unei clădiri și de a o clasifica într-o tipologie spațială;
Formarea și dezvoltarea capacității de sintetizare a caracteristicilor specifice tipologiilor arhitecturale și de operare cu acestea;

[arhitectural spațiale]
Formarea și dezvoltarea abilităților de asociere a tipologiilor spațiale și a caracteristicilor și calităților specifice acestora unor intenții arhitecturale;
Explorarea și clarificarea caracteristicilor specifice tipologiilor arhitecturale prin imaginarea unor spații noi aparținând unei anumite tipologii spațiale;
Operarea cu elementele de bază ale producerii spațiului în propunerea unor spații cu intenție și semnificație;
Înțelegerea și operarea cu noțiuni ca sistem, ritm, tramă etc.;
Înțelegerea și operarea cu diferitele configurații spațiale specifice tipologiilor studiate;

[transversale]
Cultivarea spiritului de conlucrare și co-organizare, în acord cu principiile lucrului în echipă.

Conținut:

Exercițiul 2(I) / SPECII DE SPAȚII. Spațiu, tipologie, analiză. Sunt studiate în paralel serii extinse de refeințe arhitecturale ce pot fi încadrate în șase tipuri spațiale: spațiu liniar, spațiu central, spațiu cameral, spațiu hipostil, curte interioară, portic. Analiza folosește moduri de reprezentare diverse (desen, machetă, fotografie, text) puse împreună într-un sistem de tip matrice care permite compararea și studiul în paralel al diferitelor referințe. Exercițiul se încheie cu o serie de propuneri personale în cadrul cărora sunt sintetizate și exprimate cât mai bine atributele esențiale ale tipului spațial ales.

Metoda de predare:

Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.

Mod de evaluare:

Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).

Bibliografie minimală:

Francis CHING, Architecture. Form, Space and Order, John Wiley & Sons, Inc., 2007
Roger H. CLARK, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Pierre von MEISS, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013 /// De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Rafael MONEO, ”On Typology” în: Oppositions, 1978:13, MIT Press, pp.22-45
Steen Eiler RASMUSSEN, Experiencing Architecture, MIT Press, 1962
Bruno ZEVI, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969

modifică