UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
Anul I, sem 1, 2018-2019 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 3

BP1-4 | Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)

Departament: Introducere în Proiectarea de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Mihai Ene
Colectiv:
Conf. dr. arh. Mihai Ene, Conf. dr. arh. Françoise Pamfil, Conf. dr. arh. Maria Enache, Conf. dr. arh. Liana Iliu, Conf. dr. arh. Cosmin Caciuc, Conf. dr. arh. Bogdan Fezi, Conf. dr. arh. Robert Negru, Conf. dr. arh. Marius Voica,Șef lucr. dr. arh. Vasilica Tihan, Șef lucr. dr. arh. Ana Maria Goilav, Șef lucr. dr. arh. Andrei Șerbescu, Șef lucr. dr. arh. Vladimir Nicula, Șef lucr. dr. arh. Horia Dinulescu
Obiective:
Abilitatea de a înțelege și de a reprezenta un obiect simplu de arhitectură, semnificativ pentru funcțiunea de locuire și pentru activitățile anexe acesteia, realizat din lemn în tehnici tradiționale

Înțelegerea relației dintre funcțiune, construcție și formă la un obiect concret de arhitectură – locuință tradițională

Deprinderea tehnicii relevării

Folosirea convențiilor desenului de arhitectură

Aplicarea principiilor graficii de arhitectură
Conținut:
Releveul are rolul de a permite un prim contact, empiric, cu obiectul arhitectural concret. Releveul este însoțit de o succintă analiză a obiectului, susținută de text și imagini, punând în evidență aspecte privind funcțiunea, structura, forma dar și semnificația, contextul și resursele care condiționează arhitectura.
Metoda de predare:
Releveul se desfasoara la Muzeul Satului din Bucuresti, sau in alte muzee similare din țara. In primele 3 ședinte studenții sunt îndrumați la fața locului de către cadrele didactice în privința tehnicii releveului, și de către muzeografi, cu privire la caracteristicile arhitecturii populare romanești. Ulterior, studiul se mută în atelier, unde studenților le sunt explicate în mod direct convențiile și tehnicile reprezentării de arhitectură.
Mod de evaluare:
Jurizarea se desfasoara in cadrul fiecarui atelier, pe parcursul unei intregi zile, si are ca rezultat o nota pentru fiecare student.
Bibliografie minimală:
ARNHEIM, Rudolf , Arta și percepția vizuală, Editura Meridiane, București, 1979
ARNHEIM, Rudolf , Forța centrului vizual, Editura Meridiane, București, 1995
ARNHEIM, Rudolf , The Dynamics of Architectural Form, University of California Press, Berkeley, 1977
CHING, Frank , Architectural Graphics”, Van Nostrand Reinhold Co.,New York, 1985
HERTZBERGER, Herman , Lessons for Students in Architecture, Uitgeverij Q10 Publishers, Rotterdam,
1991
IONESCU, Grigore , Istoria arhitecturii în România, Editura Academiei, București, 1981
IONESCU, Grigore , Arhitectura populară în România, Editura Meridiane, București 1971
von MEISS, Pierre , De la forme au lieu, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne 1986
NORBERG - SCHULZ, Christian , Systeme logique de l’architecture, Pierre Mardaga, Liege, 1998
PANOIU, Andrei , Din arhitectura lemnului, Editura Tehnică, București, 1977
ROWE, Peter G. , Design Thinking, The MIT Press, Cambridge, London, 1987
THIS - EVENSEN, Thomas , Archetypes in Architecture, Norwegian University Press, Oslo, 1991
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/