BP1-4 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)

Facultatea de Arhitectură / Conservare și Restaurare de Arhitectură - SIBIU
anul I, sem 1, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+9P | Credite ECTS: 3

Exercitiul 1

E1.pdf

Materiale documentare Exercițiul 1:
https://drive.google.com/folderview?id=1u_UA9pCaJH_IdPMavyMQdfbJmK_aKDW2

Caiet documentar an 1 2020-2021

Documentatie an 1 BP.pdf (264 MB)

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Melania Dulămea
Colectiv:
conf.dr.arh. Bogdan Fezi, conf.dr.arh. Françoise Pamfil, șef lucrări dr.arh. Andrei Șerbescu, conf.dr.arh. Robert Negru, conf.dr.arh. Maria Enache, conf.dr.arh. Liana Iliu, șef lucrări dr.arh. Emil Ivănescu, conf.dr.arh. Daniel Comșa, șef lucrări dr.arh. Sergiu Petrea, șef lucrări dr.arh. Ana Maria Crișan, șef lucrări dr.arh. Alex Călin, șef lucrări dr.arh. Ștefan Radocea, șef lucrări dr.arh. Cristina Constantin, șef lucrări dr.arh. Daniel Cosmin Pavel
Obiective:

[de reprezentare arhitecturală]
Descoperirea, utilizarea și perfecționarea instrumentelor elementare ale reprezentării arhitecturale: grafice (plan, secțiune, elevație, axonometrie, fotografie, crochiu, colaj, schemă analitică etc.) și lingvistice (textul arhitectural și limbajul, termenii de specialitate), precum și cu diferitele tehnici de reprezentare (grafit, tuș, pastel, colaj etc.);
Cunoașterea și operarea cu diferitele roluri și funcții specifice ale reprezentării arhitecturale: de comunicare, de investigare, de abstractizare-codificare, descriptiv, analitic, proiectiv-imaginativ;
Învățarea și utilizarea scărilor și codurilor grafice de specialitate;
Înțelegerea noțiunii de scară umană și relaționarea acesteia atât cu spațiul direct observat cât și cu cel abstractizat prin reprezentare;
Identificarea și alegerea instrumentelor de reprezentare adecvat la scopul exercițiului;

[analitice și critice]
Înțelegerea și operarea cu analiza unei clădiri reprezentative din istoria arhitecturii;
Dezvoltarea capacității de a identifica caracteristicile și calitățile unei clădiri, de a le analiza și sintetiza;
Definirea unui set de caracteristici relevante ale unei clădiri;
Înțelegerea noțiunii de tipologie spațială, precum și a caracteristicilor și calităților acesteia prin studiul referințelor;
Analizarea și sintetizarea caracteristicilor unei tipologii spațiale;

[arhitectural spațiale]
Explorarea și clarificarea elementelor de bază ale producerii spațiului arhitectural (perete, stâlp, acoperire, pardoseală, gol-fereastră, ușă) și formarea unui limbaj spațial;
Dobândirea capacității de a clasifica elementele în categorii specifice (suprafață/liniar, delimitare, partiție, geometrie);
Investigarea asocierii diferitelor elemente și analizarea caracteristicilor și calităților spațiilor astfel formate;

[transversale]
Cultivarea spiritului de conlucrare și co-organizare, în acord cu principiile lucrului în echipă;

Conținut:

Exercițiul 1(I) / MODEL. Referință, precedent, vocabular, instrumente. Primul exercițiu pornește de la alegerea și cercetarea unui „model” arhitectural, privit ca „mentor” ce poate facilita un prim contact cu „spațiul” și modalitățile de investigare și reprezentare a acestuia, pe baza unei grile de analiză. Sunt formate competențe ce țin de percepție, descifrare, înțelegere, reprezentare ce gravitează în jurul identificării principiilor spațiale elementare care au configurat modelul respectiv.

Metoda de predare:

În echipe de 2 sau maxim 3 persoane veți alege câte una dintre aceste clădiri de referință (alta pentru fiecare din echipe) și o veți investiga, examinând-o ca pe un mentor. Veți încerca să o descifrați și să o înțelegeți, folosind și explorând în primul rand desenul ca instrument pentru lectura, descrierea și analiza acelei clădiri. Veți discuta și studia deci diverse tehnici de reprezentare și ipostaze ale desenului, căutând, comparând și experimentând modalități de a vă folosi de desen pentru a aprofunda înțelegerea (și, totodată, prezentarea) modelului studiat: de la schițe, scheme și desene de observație, la alegerea scării potrivite pentru a reprezenta prin desen la scară piese convenționale ca planuri, secțiuni, elevații și eventual detalii.
Studiul va porni de la observarea (lectura sau analiza) modelului și va continua cu aducerea împreună și corelarea/relaționarea caracteristicilor observate – sinteza.

Mod de evaluare:

Jurizarea se desfasoara in cadrul fiecarui atelier, pe parcursul unei intregi zile, si are ca rezultat o nota pentru fiecare student.

Bibliografie minimală:

Francis CHING, Architecture. Form, Space and Order, John Wiley & Sons, Inc., 2007
Roger H. CLARK, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Pierre von MEISS, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013 /// De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Rafael MONEO, ”On Typology” în: Oppositions, 1978:13, MIT Press, pp.22-45
Steen Eiler RASMUSSEN, Experiencing Architecture, MIT Press, 1962
Bruno ZEVI, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969

modifică