ST-98 Consultanță tehnologie-structuri-instalații

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul VI, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
lect. Anamaria Mortu
Colectiv:
conf.dr.ing. Adrian Iordăchescu (structuri); prof.dr.ing. George Stoican (instalații); conf.dr.arh. Mihai Opreanu (tehnologie arhitecturală)
Limba de predare:
română
Obiective:
Aplicarea integrată a cunoștințelor de tehnologie arhitecturală, inginerie structurală și instalații acumulate în prealabil, într-un exercițiu de proiectare de sinteză (proiectul de diplomă) realizat în condiții de autonomie și susținut în fața unui juriu pluridisciplinar.
Demonstrarea cumulativă a unor competențe specifice calificării de architect, cum sunt:
- abilitatea de a crea proiecte de arhitectură care să satisfacă deopotrivă cerințe estetice și tehnice;
- înțelegerea concepției structurale, a problemelor constructive și de inginerie aferente proiectării clădirilor;
- cunoașterea adecvată a problemelor fizice și tehnologice, precum și a celor de funcționare a clădirii astfel încât să fie asigurate condițiile interioare de confort și protecție climatică,
- înțelegerea relației între clădire și mediul înconjurător și abilitatea de a asigura un impact ambiental cât mai redus al clădirii proiectate.
Conținut:
Studentul elaborează în condiții de autonomie proiectul de diplomă pentru un obiect de arhitectură într-un anumit amplasament. Proiectul de arhitectură trebuie să integreze soluții adecvate ale concepției structurale, ale problemelor constructive și de instalații, asigurând coerența criteriilor estetice, funcționale și tehnice, precum și un impact ambiental redus.
Metoda de predare:
Studiu individual cu îndrumare pluridisciplinară, asigurată de un colectiv de specialiști ai Catedrei de Științe Tehnice.
Mod de evaluare:
Susținerea proiectului de diplomă în fața unui juriu pluridisciplinar cu componență internațională. Corecta rezolvare a concepției structurale, a problemelor constructive și a celor de instalații, integrate concepției generale a obiectului de arhitectură, constituie criterii de evaluare.
Bibliografie minimală:
Sarcina selectării bibliografiei relevante pentru cazul studiat revine studentului.