ST-102 Introducere în tehnologia arhitecturală

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 2, 2020-2021 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3C | Credite ECTS: 3
Departament:
Științe Tehnice
Titulari:
lect.dr.ing. Basarab Cheșcă
lect.dr.arh. Laura Dobrescu

modifică