Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
Anul I, sem 1, 2016-2017

SFA-6 | Reprezentări geometrice

Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

Departament: Studiul Formei și Ambient
Titular:
conf.dr.arh. Doina Niculae
Colectiv:
lect. dr. arh. Sorana Untanu, asist. dr. arh. Valeria Potenchi, asist. dr. arh. Ioana Avram
Obiective:
Cursul furnizează studenților elementele formative necesare educării percepției spațiale, precum și informațiile necesare realizării reprezentărilor arhitecturale. Din geometria descriptivă clasică se studiază numai elementele esențiale, proprii gândirii în spațiu a arhitectului. La lucrările practice sunt rezolvate probleme metrice și de poziție cu ajutorul metodelor geometriei descriptive.
Conținut:
Titlurile cursurilor
1. Sisteme de proiecție. Clasificare, definitie, proprietati. Transformari geometrice.
2. Punctul si dreapta. Reprezentari, proiectii, urme. Pozitiile particulare ale dreptei.
3. Planul. Reprezentari, urme, intersectii de plane. Pozitiile particulare ale planului.
4. Metodele geometriei descriptive. Schimbarea de plan de proiecție.
5. Metodele geometriei descriptive. Rotația și rabaterea.
6. Poliedre neregulate. Reprezentare, vizibilitate, desfășurare.
7. Intersecții de poliedre neregulate.


Titlurile temelor practice:

1. Transformări geometrice – omologia și afinitatea.
2. Reprezentarea punctului și a dreptei - proiecții, urme.
3. Dreapta și planul. Condiția ca o dreaptă să aparțină unui plan.
4. Reprezentarea planului. Intersecții de planuri.
5. Schimbarea planurilor de proiecție.
6. Rabaterea.
7. Intersecții de poliedre neregulate.
Metoda de predare:
Prelegeri ex-catedra, exemplificări la calculator, studiu pe machetă, lucrări practice la planșetă cu îndrumare.
Mod de evaluare:
Media lucrărilor practice (40%) + examen final (60%)
Bibliografie minimală:
M. ENACHE și I. IONESCU, Geometrie descriptivă și perspectivă, Ed. Did.și Ped., București,1983;
M. ENACHE și I. IONESCU, Geometria spațiului arhitectural – vol. 1, Breviar IAIM 1979;
A.TĂNĂSESCU, Geometria descriptivă, axonometria și perspectiva, Ed. Tehnică, 1975;
Doina NICULAE – Noțiuni de geometrie descriptivă în reprezentările de arhitectură, ed. UAUIM, 2004.
Observații:
La examen se va da și un test de însușire a noțiunilor teoretice predate la cursuri, constând din 2 întrebări, la care studenții vor răspunde în scris. În funcție de corectitudinea răspunsurilor date, la media finală se va adăuga (dacă s-a răspuns bine la ambele întrebări) sau scădea (dacă nu s-a răspuns bine la nici o întrebare) un punct.