BP1-5 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.2)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 4

Exercitiul 2

An1 e2.pdf

Caiet de teme an 1 2021-2022

Caiet BP 2021-2022 an1.pdf (18 MB)

Procedura

BP Procedura predare jurizare notare proiecte sem 1.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Bogdan Fezi , șef lucr dr. arh. Alexandru Călin, șef lucr. dr. arh. Andrei Șerbescu, conf. dr. arh. Robert Negru, conf. dr. arh. Maria Enache, șef lucr. dr. arh. Dragoș Neamțu, șef lucr. dr. arh. Ana-Maria Goilav , conf. dr. arh. Daniel Comșa, șef lucr dr. arh. Stefan Radocea, șef lucr dr. arh. Ana Maria Crișan, șef lucrari dr. arh. Adrian Moleavin, șef lucrări dr. arh. Daniela Calciu, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel, șef lucr dr. arh. Ionuț Nedelcu, sef lucr dr. arh. Cristina Constantin
Obiective:

[de reprezentare arhitecturală]
Utilizarea, dezvoltarea și perfecționarea instrumentelor reprezentării arhitecturale;
Descoperirea și utilizarea machetei ca mod de reprezentare volumetrică a spațiului. Înțelegerea capacităților, rolurilor și funcțiilor acestui instrument de a reprezenta spațiul;
Operarea cu diferite scări grafice în desen și machetă și înțelegerea rolurilor și funcțiilor diferite pe care fiecare scară le are;
Investigarea comparativă între diferite tehnici de reprezentare și alegerea unui mod adecvat la scopul exercițiului;
Înțelegerea și operarea cu seria reprezentativă;

[analitice și critice]
Clarificarea și definirea caracteristicilor specifice celor 6 tipologii spațiale studiate;
Formarea și dezvoltarea capacității de a identifica caracteristicile unei clădiri și de a o clasifica într-o tipologie spațială;
Formarea și dezvoltarea capacității de sintetizare a caracteristicilor specifice tipologiilor arhitecturale și de operare cu acestea;

[arhitectural spațiale]
Formarea și dezvoltarea abilităților de asociere a tipologiilor spațiale și a caracteristicilor și calităților specifice acestora unor intenții arhitecturale;
Explorarea și clarificarea caracteristicilor specifice tipologiilor arhitecturale prin imaginarea unor spații noi aparținând unei anumite tipologii spațiale;
Operarea cu elementele de bază ale producerii spațiului în propunerea unor spații cu intenție și semnificație;
Înțelegerea și operarea cu noțiuni ca sistem, ritm, tramă etc.;
Înțelegerea și operarea cu diferitele configurații spațiale specifice tipologiilor studiate;

[transversale]
Cultivarea spiritului de conlucrare și co-organizare, în acord cu principiile lucrului în echipă.

Conținut:

Exercițiul 2(I) / SPECII DE SPAȚII. MODELE 02 - Referință, lectură, reprezentare
În continuarea exercițiului 1, tot în echipe de două sau maxim trei persoane veți alege argumentat una dintre clădirile deja studiate de voi și o veți investiga mai îndeaproape, examinând-o ca pe un mentor. Veți descoperi potențialul reprezentării prin desen la scară și piese convenționale ca planuri, secțiuni, elevații, vederi axonometrice, detalii. Ulterior, veți încerca să puneți împreună și să studiați relațiile care se formează între caracteristicile observate anterior: între forma spațiului și alcătuirea sa constructiv-structurală, între program/amplasare/context și scara sau expresia clădirii, între organizarea spațială și modul de circulație/parcurgere, între tipul spațiului și lumină, între forma spațiului, alcătuirea sa constructiv-structurală și relațiile vizuale create ș.a.m.d.
În același timp, tot în echipă, veți lucra la o serie de trei, patru propuneri proprii, incipiente, ale unor spații ce vor continua caracteristicile spațiale studiate și se vor concentra exclusiv pe acestea, rămânând în interiorul tipologiei alese la început. Propunerile vor fi așezate de asemenea într-un sistem comparativ, la alegerea atelierului (de ex. sub forma unei matrici similare și cu același tip de reprezentare ca seria de referințe). Veți însoți aceste propuneri cu machete de hârtie, cât mai simple și mai elocvente.
În final, fiecare dintre voi va alege și va dezvolta una dintre propuneri printr-o planșă personală și o machetă de hârtie, la o scară ce va fi stabilită în cadrul atelierului.

Metoda de predare:

Corectură individuală, corectură colectivă la panou, prelegeri însoțite de prezentări multimedia, fișa de studiu, schița de proiect.

Mod de evaluare:

Proiecte: pe baza susținerii individuale a proiectului (judecata și notarea în juriul de atelier/catedră).

Bibliografie minimală:

Francis CHING, Architecture. Form, Space and Order, John Wiley & Sons, Inc., 2007
Roger H. CLARK, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Pierre von MEISS, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013 /// De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Rafael MONEO, ”On Typology” în: Oppositions, 1978:13, MIT Press, pp.22-45
Steen Eiler RASMUSSEN, Experiencing Architecture, MIT Press, 1962
Bruno ZEVI, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969