BP1-4 Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului (1.1)

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul I, sem 1, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L+12P | Credite ECTS: 3

Exercitiul 1

An1 e1.pdf

Caiet de teme an 1 2021-2022

Caiet BP 2021-2022 an1.pdf (18 MB)

Caiet documentar an 1 2021-2022

Documentatie an 1 BP 2021-2022.pdf (49 MB)

Procedura

BP Procedura predare jurizare notare proiecte sem 1.pdf

Fișa disciplinei

Departament:
Bazele Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh Melania Dulămea
Colectiv:
conf. dr. arh. Bogdan Fezi , șef lucr dr. arh. Alexandru Călin, șef lucr. dr. arh. Andrei Șerbescu, conf. dr. arh. Robert Negru, conf. dr. arh. Maria Enache, șef lucr. dr. arh. Dragoș Neamțu, șef lucr. dr. arh. Ana-Maria Goilav , conf. dr. arh. Daniel Comșa, șef lucr dr. arh. Stefan Radocea, șef lucr dr. arh. Ana Maria Crișan, șef lucrari dr. arh. Adrian Moleavin, șef lucrări dr. arh. Daniela Calciu, șef lucr dr. arh. Cosmin Pavel, șef lucr dr. arh. Ionuț Nedelcu, sef lucr dr. arh. Cristina Constantin
Obiective:

[de reprezentare arhitecturală]
Descoperirea, utilizarea și perfecționarea instrumentelor elementare ale reprezentării arhitecturale: grafice (plan, secțiune, elevație, axonometrie, fotografie, crochiu, colaj, schemă analitică etc.) și lingvistice (textul arhitectural și limbajul, termenii de specialitate), precum și cu diferitele tehnici de reprezentare (grafit, tuș, pastel, colaj etc.);
Cunoașterea și operarea cu diferitele roluri și funcții specifice ale reprezentării arhitecturale: de comunicare, de investigare, de abstractizare-codificare, descriptiv, analitic, proiectiv-imaginativ;
Învățarea și utilizarea scărilor și codurilor grafice de specialitate;
Înțelegerea noțiunii de scară umană și relaționarea acesteia atât cu spațiul direct observat cât și cu cel abstractizat prin reprezentare;
Identificarea și alegerea instrumentelor de reprezentare adecvat la scopul exercițiului;

[analitice și critice]
Înțelegerea și operarea cu analiza unei clădiri reprezentative din istoria arhitecturii;
Dezvoltarea capacității de a identifica caracteristicile și calitățile unei clădiri, de a le analiza și sintetiza;
Definirea unui set de caracteristici relevante ale unei clădiri;
Înțelegerea noțiunii de tipologie spațială, precum și a caracteristicilor și calităților acesteia prin studiul referințelor;
Analizarea și sintetizarea caracteristicilor unei tipologii spațiale;

[arhitectural spațiale]
Explorarea și clarificarea elementelor de bază ale producerii spațiului arhitectural (perete, stâlp, acoperire, pardoseală, gol-fereastră, ușă) și formarea unui limbaj spațial;
Dobândirea capacității de a clasifica elementele în categorii specifice (suprafață/liniar, delimitare, partiție, geometrie);
Investigarea asocierii diferitelor elemente și analizarea caracteristicilor și calităților spațiilor astfel formate;

[transversale]
Cultivarea spiritului de conlucrare și co-organizare, în acord cu principiile lucrului în echipă;

Conținut:

Exercițiul 1(I) / SPECII DE SPAȚII. MODELE - Precedent, vocabular, instrumente.
Primul semestru al anului I propune aplecarea asupra unei serii extinse de astfel de modele sau clădiri de referință, care au fost alese si grupate urmărind șase tipologii spațiale distincte: 1. Spațiu liniar, 2. Spațiu central, 3. Spațiu cameral, 4. Spațiu hipostil, 5. Curte interioară și 6. Portic (definite mai detaliat în textul asociat seriei de exemple). Se va porni de la observarea și posibila înțelegere a spațiului arhitectural în primă instanță ca „gol”, ca „lipsă” în miezul materiei construite. Aceste exerciții vă propun să aprofundați înțelegerea noțiunii de spațiu (înțelese mai departe tot timpul cu sensul de spațiu arhitectural), ca substanță esențială și definitorie cu care operează arhitectura. Veți lucra cu precedente pe care le veți compara și analiza, după care veți elabora prima voastră propunere spațială.

Metoda de predare:

În echipe de două sau maxim trei persoane, veți alege câte una dintre aceste serii de trei exemple, și le veți investiga. Veți încerca să le descifrați și să le înțelegeți, folosind și explorând în primul rând desenul ca instrument pentru lectura, descrierea și analiza acelor clădiri. Veți discuta și studia deci diverse tehnici de reprezentare și ipostaze ale desenului, căutând, comparând și experimentând modalități de a vă folosi de desen pentru a aprofunda înțelegerea (și, totodată, prezentarea) modelelor studiate: de la schițe, scheme și desene de observație, la alegerea scării potrivite pentru a reprezenta prin desen la scară piese convenționale ca planuri, secțiuni, elevații.

Mod de evaluare:

Jurizarea se desfasoara in cadrul fiecarui atelier, pe parcursul unei intregi zile, si are ca rezultat o nota pentru fiecare student.

Bibliografie minimală:

Francis CHING, Architecture. Form, Space and Order, John Wiley & Sons, Inc., 2007
Roger H. CLARK, Michael PAUSE, Precedents in Architecture: Analytic Diagrams, Formative Ideas, and Partis, John Wiley & Sons, 2005
Andrea DEPLAZES, Constructing Architecture. Materials, Processes, Structures. A Handbook, Birkhauser, 2005
Pierre von MEISS, Elements of Architecture. From Form to Place + Tectonics, EPFL Press, 2013 /// De la forma la loc + Tectonica: O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, 2015
Rafael MONEO, ”On Typology” în: Oppositions, 1978:13, MIT Press, pp.22-45
Steen Eiler RASMUSSEN, Experiencing Architecture, MIT Press, 1962
Bruno ZEVI, Cum să înțelegem arhitectura, Editura Tehnică, 1969