ST-83 Produse și subansambluri tehnologice în arhitectura contemporană

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
prof.dr.arh. Ana Maria Dabija
Obiective:

Folosirea astăzi in România a tehnologiilor performante pentru realizarea clădirilor trebuie să țină seama de nivelul actual al cunoștințelor în acest domeniu pe plan internațional, precum și de condițiile specifice privind concepția de ansamblu, nivelul cunoștințelor, tehnologia de execuție, performanțele, durabilitatea și fiabilitatea produsului finit. Subansamblurile tehnologice există pentru o gamă largă de domenii de aplicare specifice, de la elemente de structură până la elemente / produse pentru finisaj, trecând printr-o vastă gamă de produse și tehnologii performante din domeniul instalațiilor.
Cursul își propune să dezvolte domeniul subansamblurilor tehnologice arhitecturale nestructurale, de la principii de conformare, produse constitutive până la integrarea lor în soluții concrete.

Conținut:

Introducere. Filosofii de proiectare contemporane: bioclimatic, sustenabil, de-growth
Produse performante pentru construcții și utilizarea lor în subansambluri tehnologice specifice
Utilizarea energiei solare. Principii si domenii de utilizare Exemple
Sisteme pasive în proiectare
Integrarea sistemelor solare în clădiri.
Subansambluri tehnologice: Pereti Cortina. Materiale și sisteme
Subansambluri tehnologice: Pereti Cortina. Alcătuiri specific
Sisteme contemporane pentru alcătuiri performante interioare
Construind cu pământ
ZEB; nZEB, NZEB
Studii de caz: clădiri de locuințe
Studii de caz: hoteluri,
Studii de caz: clădiri de birouri, clădiri administrative

Metoda de predare:

Prelegeri teoretice, susținute ocazional de invitați specialiști în domenii punctuale de proiectare și execuție, ilustrate cu proiecții; discuții pe marginea unor studii de caz cu caracter aplicativ.
Suport de curs în format electronic. Material ilustrativ. Documentații tematice. Selecție bibliografică.

Mod de evaluare:

Evaluarea se va face permanent, la orele de curs, prin răspunsuri la întrebările de la sfârșitul cursului. Nota minimă de promovare este 5 (cinci)

Bibliografie minimală:

Ana-Maria Dabija, "Sisteme performante pentru fațade", Editura Universitară ‘Ion Mincu’ 2004
Ana-Maria Dabija, Anamaria Mortu, Laura Buzatu, Silviu Gheorghe "Sisteme fotovoltaice în arhitectură" Editura Universitară ‘Ion Mincu’ 2010
Normativ MDRT: "Proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată" (responsabil de lucrare A-M Dabija)
Ghid MDRT: "Proiectarea și execuția acoperișurilor verzi la clădiri noi și existente" (responsabil de lucrare A-M Dabija)
Allen E. "Architectural Detailing" John Wiley& Sons 1993
P.Wagner "Handbuch für Entwurf, Konstruktion & Montage von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden" 1997
Button, Pye "Glass in buildings" 1993
Klaus Daniels, “The Technology of Ecological Buildings” Birkhauser 1994
Michelle Addington and Daniel L Schodeck "Smart Materials and New Technologies" Architectural Press. 2004
J. Carmody, S. Selkowitz, D. Arasteh & L. Heschong. "Residential Windows A Guide to New Technologies and Energy Performance" W.W. Norton & Company, 2007
Vidar Lerum "Performance Buildings" John Wiley& Sons 2008
Friedrich Sick, Thomas Erge "Photovoltaics in Buildings: A Design Handbook for Architects and Engineers" International Energy Agency 2008
Chiel Boonstra "Solar Energy in Building Renovation", Iea Solar Heating and Cooling (Shc Programme 1997
Stuart R Wenham, Martin A Green, Muriel E Watt, Richard Corkish "Applied Photovoltaics", Earthscan 2007
Christian Schittich "Building Skins: Concepts, Layers, Materials" Birkhauser 2001
www.toolbase.com
www.cstb.fr
www.irc.nrc.cnrc.ge.ca
www.constructionnewsletter.com
Articole de teorie tehnică din reviste de specialitate

Observații:

-