ST-83 Produse și subansambluri tehnologice în arhitectura contemporană

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul IV, sem 1, 2022-2023 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Științe Tehnice
Titular:
prof.dr.arh. Ana Maria Dabija
Limba de predare:
română
Obiective:
Folosirea astăzi in România a tehnologiilor performante pentru realizarea clădirilor trebuie să țină seama de nivelul actual al cunoștințelor în acest domeniu pe plan internațional, precum și de condițiile specifice privind concepția de ansamblu, nivelul cunoștințelor, tehnologia de execuție, performanțele, durabilitatea și fiabilitatea produsului finit. Subansamblurile tehnologice există pentru o gamă largă de domenii de aplicare specifice, de la elemente de structură până la elemente / produse pentru finisaj, trecând printr-o vastă gamă de produse și tehnologii performante din domeniul instalațiilor. Cursul își propune să dezvolte domeniul subansamblurilor tehnologice arhitecturale nestructurale, de la principii de conformare, produse constitutive până la integrarea lor în soluții concrete.
Conținut:
Introducere. Filosofii de proiectare contemporane: bioclimatic, sustenabil, de-growth Produse performante pentru construcții și utilizarea lor în subansambluri tehnologice specifice Utilizarea energiei solare. Principii si domenii de utilizare Exemple Sisteme pasive în proiectare Integrarea sistemelor solare în clădiri. Subansambluri tehnologice: Pereti Cortina. Materiale și sisteme Subansambluri tehnologice: Pereti Cortina. Alcătuiri specific Sisteme contemporane pentru alcătuiri performante interioare Construind cu pământ ZEB; nZEB, NZEB Studii de caz: clădiri de locuințe Studii de caz: hoteluri, Studii de caz: clădiri de birouri, clădiri administrative
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice, susținute ocazional de invitați specialiști în domenii punctuale de proiectare și execuție, ilustrate cu proiecții; discuții pe marginea unor studii de caz cu caracter aplicativ. Suport de curs în format electronic. Material ilustrativ. Documentații tematice. Selecție bibliografică.
Mod de evaluare:
Evaluarea se va face permanent, la orele de curs, prin răspunsuri la întrebările de la sfârșitul cursului. Nota minimă de promovare este 5 (cinci)
Bibliografie minimală:
Ana-Maria Dabija, "Sisteme performante pentru fațade", Editura Universitară ‘Ion Mincu’ 2004 Ana-Maria Dabija, Anamaria Mortu, Laura Buzatu, Silviu Gheorghe "Sisteme fotovoltaice în arhitectură" Editura Universitară ‘Ion Mincu’ 2010 Normativ MDRT: "Proiectarea fațadelor cu alcătuire ventilată" (responsabil de lucrare A-M Dabija) Ghid MDRT: "Proiectarea și execuția acoperișurilor verzi la clădiri noi și existente" (responsabil de lucrare A-M Dabija) Allen E. "Architectural Detailing" John Wiley& Sons 1993 P.Wagner "Handbuch für Entwurf, Konstruktion & Montage von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden" 1997 Button, Pye "Glass in buildings" 1993 Klaus Daniels, “The Technology of Ecological Buildings” Birkhauser 1994 Michelle Addington and Daniel L Schodeck "Smart Materials and New Technologies" Architectural Press. 2004 J. Carmody, S. Selkowitz, D. Arasteh & L. Heschong. "Residential Windows A Guide to New Technologies and Energy Performance" W.W. Norton & Company, 2007 Vidar Lerum "Performance Buildings" John Wiley& Sons 2008 Friedrich Sick, Thomas Erge "Photovoltaics in Buildings: A Design Handbook for Architects and Engineers" International Energy Agency 2008 Chiel Boonstra "Solar Energy in Building Renovation", Iea Solar Heating and Cooling (Shc Programme 1997 Stuart R Wenham, Martin A Green, Muriel E Watt, Richard Corkish "Applied Photovoltaics", Earthscan 2007 Christian Schittich "Building Skins: Concepts, Layers, Materials" Birkhauser 2001 www.toolbase.com www.cstb.fr www.irc.nrc.cnrc.ge.ca www.constructionnewsletter.com Articole de teorie tehnică din reviste de specialitate
Observații:
-