SP5-10 Legislație

Facultatea de Arhitectură / Arhitectură
anul V, sem 2, 2021-2022 | Curs la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Sinteza Proiectării de Arhitectură
Titular:
conf.dr.arh. Daciana Daraban
Obiective:

Insusirea notiunilor legislative fundamentale, contemporane, pentru activitatea de proiectare reala, privita intr-o abordare integrata elaborarii solutiilor de arhitectura.

Conținut:

1. Legislatia in domeniul Arhitecturii, in context national si international

2. L 184/2001 – Legea privind organizarea si exercitarea profesiei de architect (completata si republicata)
• Cod deontologic, Regulament, Onorarii minime de proiectare (de referinta)

3. L 350/2001 – Legea Urbanismului si Amenajarii teritoriale (completata si republicata)
• pug, puz, pud, rlu
• PUZ zone protejate

4. L 50/1991 – Legea autorizarii in constructii (completata si republicata)

5,6. L 10/1995 – Legea Calitatii in Constructii (completata si republicata)
• Sistemul calitatii in constructii
• Obligatii si sanctiuni pentru fiecare categorie de profesionisti implicati in proiect

7. L 114/1996 – Legea Locuintei (completata, actualizata si republicata)
• Anexa referitoare la echiparea cu bai si grupuri sanitare in functie de numarul de camere, suprafete si cubaje minime, etc.
8. Normative complementare
• aparare civila
• dotari ale constructiilor pntru personae cu dizabilitati
• norme de sanatate a populetiei

9. NP 118/1999 ….. 2013 Normativ de siguranta la foc a constructiilor si legislatie conexa:
• NP 127/2009 normativ de securitate la incendiu al parcajelor subterane
• HG 571/2016 – categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii la securitatea la incendiu
• MP 008 – 2000 -Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului P118/99

10,11,12. Etapele ralizarii unei investitii in constructii – de la intentie la punerea in folosinta si postutilizatre
13,14. Determinarea potentialului maxim construibil pentru un amplasament - calitativ si cantitativ
• studiu de caz / aplicatii

Metoda de predare:

prelegeri, discutii (cursuri interactive), analize de detaliu pe studii de caz

Mod de evaluare:

examen scris (grila teoretica si aplicatie practica).
Examenul se desfasoara cu bibliografia, notele de curs si documentatiile urbanistice accesibile fiecarui student (documente legislative tiparite sau pe laptop, documente urbanistice pe laptop, notite – singura conditie este ca acestea sa fie EXCLUSIV personale, pregatite de catre fiecare student in vederea sustinerii examenului; nerespectarea acestui aspect conduce la eliminarea din examen).

Bibliografie minimală:

• Cultura generala (minima):
Brandi, Cesare Teoria restaurarii, ed. Meridiane, 1998
Cerver, F.A. Le panorama de l’Architecture contemporaine, ed. Konemann, Paris 2001
Daraban, Daciana Reabilitarea fondului construit, ed. Semne , Bucuresti 2000
Neufert, Ernst Norme de proiectare in arhitectura, ed. Verlag Ullstein Gmbh, Frankfurt/M – Berlin, 2000
Phaidon, Atlas de arhitectura contemporana, ed. Taschen 2005
Sitte, Camillo Arta construirii oraselor, ed. Tehnica, Bucuresti 1994
Vitruviu, Les dix livres d’architecture, ed. Bibliotheque de l’image, Paris 2000

• Cultura normativa (minima):
L 50/91 (republicata) Legea autorizarii constructiilor
L 10/95 Legea calitatii in constructii
L 350/01 Legea urbanismului si amenajarii teritoriului
Normativele si standardele de proiectare de arhitectura si urbanism
Regulamentul General de Urbanism
Documentatie PUG Bucuresti, PUZ sectoare Bucuresti, PUZ zone protejate Bucuresti