UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Teoria proiectului (anul 2)

Șef de lucrări dr.arh. Vladimir Vinea

În primul semestru conținutul prelegerilor va urmări trei axe tematice majore: (1) explorarea conexiunilor dintre material, logica constructivă și spațiu, (2) sondarea unor aspecte semnificative ale relației dintre arhitectură și societatea contemporană, pornind de la transformările lumii rurale din România, (3) evidențierea caracterului specific al procesului de concepție arhitecturală. În cel de-al doilea semestru, cursurile se vor focaliza asupra următoarelor aspecte: (1) înțelegerea locuirii contemporane dintr-o perspectivă de factură antropologică și explorarea dimensiunii sale comunitare, (2) investigarea amănunțită, pe baza analizei unor exemple construite semnificative, a relațiilor dintre spațiu, activități domestice, materialitate și ambianță în interiorul locuinței moderne.


Sugestii de lectură:
www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/
thephilosophicalsalon.com/monitor-and-punish-yes-please/
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/