UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact

Teoria proiectului

Obiective generale

Prelegerile de Teoria proiectului sunt complementare celor realizate de conducătorii atelierelor, se dezvoltă în strânsă legătură cu tematica proiectelor și au ca obiective:

  • explicarea și interpretarea unor precedente profesionale semnificative,
  • dezvoltarea palierului operativ al instrumentelor specifice formulărilor conceptuale în arhitectură și
  • definirea în manieră comparată a orizonturilor mai largi discursive necesare argumentării culturale a deciziilor în practica elaborării unui proiect.

Evaluare

Conform planului de învățământ și regulamentului de evaluare și notare, componenta de “Teoria proiectului” a disciplinei “Proiectare de arhitectură / Teoria proiectului” are alocată o pondere de 10% din nota disciplinei.

Pentru acordarea notei corespunzătoare, studenții vor preda un test de verificare, în cadrul ultimei prelegeri a setului de cursuri corespunzator fiecărui proiect. Tema testului va fi comunicată pe loc sau va fi anunțată în prealabil, în funcție de opțiunea titularului prelegerilor.

În absența predării acestui test, componenta de 10% din nota finală a disciplinei NU se alocă (se calculează media cu valoarea 0 pentru “Teoria proiectului”). Nu se admite predarea cu întârziere sau refacerea ulterioară a testului.

În cazul refacerii disciplinei într-un an universitar ulterior, vor fi refăcute ambele componente ale acesteia - proiectul de arhitectură și componenta de “Teoria proiectului”. Nu vor fi transferate în anul universitar curent valori obținute într-un an anterior, la niciuna dintre aceste componente.

Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/