Prima pagină UAUIM URBAN INCD INCERC UEFISDI
URBASRISK

Activităţi

Etapa I – 2012 Pregatirea proiectului: documentare fundamentala, investigare multihazard si elemente expuse la multihazard in amplasament

etapa I etapa II etapa III etapa IV etapa V
Activitate Descriere / Rezultate aşteptate
Activitate I.1
Pregatirea proiectelor
aspecte conceptuale, organizare, stabilire echipe, identificare surse de documentare, logistica proiectului - echipament, software, documentatii – reviste, carti site-uri specializate, informare evenimente/Constituirea echipei si a laboratorului de arhitectura si urbanism de urgenta
Activitate I.2
Documentare proiecte de arhitectura, urbanism, structuri desfasurate in zonele centrale protejate ale oraselor expuse multi-hazardurilor - experienta internationala
Documentare referitoare la normative tehnice, legislatie privind protectia si masurile de interventie /Intocmirea unui raport pe baza informatiilor inregistrate
Activitate I.3.
Evaluare multi-hazard
Identificarea tuturor hazardurilor naturale, antropice si combinate care pot aparea in zonele centrale ale orasului si a sursei reale – sursa hazardului, intensitate, scara /Cartografierea distributiei geograficea efectelor multihazardului in sit si la sursa / Cartografierea intensitatii efectelor multi-hazardului in sit si la sursa.
Activitate I.4.
Evaluarea elementelor expuse riscului
Identificarea elementelor specifice expuse hazardului: spatii urbane protejate, cladiri de patrimoniu, monumente, elemente cu valoare culturala; spatii construite – structura, perioada constructiei, numarul de etaje, materiale de constructie; zone naturale urbane protejate; populatie -distributie noapte/zi, structura pe varste, educatie, ocupatii,comportament;activitat i economice predominante.Determinarea caracteristicilor habitatului de patrimoniu -valoare culturala, elemente de identitate si atasament / Cartografierea tuturor valorilor ca resurse ale elementelor expuse hazardului.
Activitate I.5.
Participare la WCEE, editia a 15-a, Lisabona, 24-28 septembrie 2012
Documentare asupra experientei internationale privind orasele expuse multi-hazardurilor.
Activitate I.6.
Participare la Conferinta Internationala Alexander Von Humboldt – Dezastre naturale, schimbari globale si prezervarea siturilor de importanta mondiala, editia a 8-a, Peru, 12-16 noiembrie 2012
Documentatare privind problematica multihazardului in zone de patrimoniu /Publicarea comunicarii stiintifice in catalogulconferintei

Etapa II – 2013 Documentare fundamentala, investigare vulnerabilitate,
analize complexe de risc la multihazard

etapa I etapa II etapa III etapa IV etapa V
Activitate Descriere / Rezultate aşteptate
Activitatea II.1
Evaluarea vulnerabilitatii sistemului arhitectural urban si a patrimoniului natural si construit
Evaluarea vulnerabilitatii sistemului arhitectural urban si a patrimoniului natural si construit / Documentatie privind criteriile de evaluare caracteristice operei de arhitectura,spatiului urban de patrimoniu
Activitatea II.2
Evaluarea vulnerabilitatii constructiilor, activitatilor socio-economice, populatiei.
Evaluarea vulnerabilitatii constructiilor, activitatilor socio-economice, populatiei. /Scale valorice pentru vulnerabilitate
Activitatea II.3
Cartografierea valorilor vulnerabilitatii fiecarui element specific expus unui hazard. Participare la International Conference on Earthquake Engineering - 29 to 31 May 2013 - Skopje
Cartografierea valorilor vulnerabilitatii fiecarui element specific expus unui hazard /harti specifice de vulnerabilitate
Activitatea II.4
Suprapunerea hartilor de vulnerabilitate a elementelor expuse multi-hazardului;participarea la 3rd International "Conference on Disaster Management and Human Health: Reducing Risk, Improving Outcomes" A Coruña, Spain,9 - 11 July, 2013
Suprapunerea hartilor de vulnerabilitate a elementelor expuse multi-hazardului /Harti globale de vulnerabilitate. Managementul urban - documentatie
Activitatea II.5
Workshop national – Evaluarea vulnerabilitatii patrimoniului locuit
Evaluarea vulnerabilitatii patrimoniului locuit /Studiu de caz pentru zona centrala protejata
Activitatea II.6
Evaluarea pagubelor reale ale multi-hazardului in conditiile evaluarii vulnerabilitatii tuturor elementelor expuse; participare la "2013 International Conference on Building Resilience" in Sri Lanka,17
Evaluarea critica a scarii riscului, implementarea conceptului de clasa de riscuri acceptate /Stabilirea unui scenariu al riscurilor in cazul multi-hazardului in zona centrala protejata documentatie internationala privind reducerea riscului la hazard

Etapa III – 2014 Strategii de arhitectură şi urbanism
pentru reducerea riscului multihazard

etapa I etapa II etapa III etapa IV etapa V
Activitate Descriere / Rezultate aşteptate
Activitatea III.1
(este parte a activitatii II.5 cu alte rezultate)
Evaluarea pagubelor reale a multi-hazardului in conditiile evaluarii vulnerabilitatii tuturor elementelor expuse
Stabilirea unui scenariu al riscurilor in cazul multi-hazardului in zona centrala protejata; Documentatie internationala privind reducerea riscului la hazard.
Activitatea III.2
Managementul reducerii riscului pentru blocurile aflate in zone protejate expuse multi-hazardului prin intermediul arhitecturii, structurii si urbanismului.
Formularea activitatilor managementului riscului, implementarea unei strategii sustenabile, implicarea institutiilor interesate.
Activitatea III.3
Organizarea teritoriala a blocurilor urbane de securitate – retele urbane: noduri de protectie si linii de evacuare (noduri de protectie – zone cu potential maxim de protectie impotriva riscului, apta sa sustina populatia relocata in urma hazardului)
Organizarea teritoriala a blocurilor urbane de securitate – retele urbane: noduri de protectie si linii de evacuare (noduri de protectie- zone cu potential maxim de protectie impotriva riscului, apte sa sustina populatia realocata in urma hazardului) – METODOLOGIE
Activitatea III.4
Organizarea unui centru pilot – locatie de urgenta – constructie securizata, acces facil, utilitati independente.
Studiu de caz: Scoala – centru de securitate la risc
Activitatea III.5
Participari conferinte internationale
Diseminarea rezultatelor cercetarii

Etapa IV – 2015

etapa I etapa II etapa III etapa IV etapa V
Activitate Descriere / Rezultate aşteptate
Activitatea IV.1
Habitat temporar – locatie de medie-urgenta (organizare urbana si relocare, dimensiune patrimoniala si civica)
Documentare fundamentala asupra tehnologiilor, costurilor, timpului de realizare a habitatului temporar
Activitatea IV.2
Reconstructia zonei centrale protejate afectate in consens cu dezvoltarea unui plan de reducere a riscului urban.
Actiuni efective. Constientizarea publicului asupra rezultatelor proiectului
Activitatea IV.3
Workshop national – Evaluarea vulnerabilitatii patrimoniului locuit
Evaluarea vulnerabilitatii patrimoniului locuit / Studiu de caz pentru zona centrala protejata
Activitatea IV.4
Participari conferinte internationale
Diseminarea rezultatelor cercetarii
Activitatea IV.5
Sinteza conceptului. Pregatirea sau revizuirea procesului de planificare urbana
Sinteza elementelor si analizelor principiilor arhitecturale si patrimoniale ale zonei expuse hazardului- sistem al riscului arhitectural si urbanistic /Pregatirea sau revizuirea procesului de planificare urbana. Implementarea analizelor de risc global ca metoda in fundamentarea planurilor de reabilitare arhitecturala si urbanistica
Activitatea IV.6
Initiere legislativa si normative specifice ale metodologiei
Reducerea indicatorilor urbanistici, POT/CUT, a densitatii construirii; interzicerea construirii cladirilor inalte in zonele cu risc crescut; schimbarea vulnerabilitatii elementelor expuse; definirea habitatului cu valoare de patrimoniu, capabil sa evidentieze apartenenta civica; organizarea urbana si teritoriala in zone de securitate apte sa protejeze populatia expusa / Propunerea unor completari in legea urbanismului, privind reglementari asupra analizelor de risc

Etapa V – 2016

etapa I etapa II etapa III etapa IV etapa V
Activitate Descriere / Rezultate aşteptate
Activitatea V.1
Concluzii – diseminari. Simpozion international – Interventii arhitecturale, structurale si urbanistice in zonele centrale protejate expuse multi-hazardului. Editare carte (romana si engleza)
Simpozion international – Interventii arhitecturale, structurale si urbanistice in zonele centrale protejate expuse multi-hazardului / Editare carte (romana si engleza) – Metode arhitecturale, urbanistice si structurale de protectie impotriva riscurilor pentru zonele construite cu valoare de patrimoniu
Activitatea V.2
Participari conferinte internationale
Diseminarea rezultatelor cercetarii