UAUIMAnunțuriDisertații master – Facultatea de Urbanism - sesiunea septembrie 2024

Disertații master – Facultatea de Urbanism - sesiunea septembrie 2024

6 iunie 2024

Predare si susținere disertații

Luni 02.09.2024 - Predarea lucrărilor de disertație se va face în intervalul orar 12:30 – 13:30 (în atelierul U3, etaj 2)

Joi 5.09.2024 si Vineri 6.09.2024 - Susținere examen disertație - ora 9:30

Absolvenții promoțiilor anterioare anului universitar în curs - care doresc să susțină examenul de finalizare studii - vor depune o cerere de înscriere la examen (la care se atașează taxă de refacere examen de finalizare studii, 10 credite x valoarea creditului din anul susținerii) cu cel puțin 15 zile înaintea datei examenului, la registratura UAUIM. Taxă de refacere vor achita doar absolvenții care nu au promovat sau susținut examenul de licență în primele două sesiuni consecutive programate.

Susținerea este condiționată de achitarea taxei. (Valoarea unui credit este de 60 lei pentru absolvenții programelor de master), iar plata se face în contul Universității de Arhitectură și Urbanism: RO65 RNCB 0090 0005 0848 0011, cod fiscal 4283996.

Pentru ridicarea adeverinței de absolvent este necesar să descărcați „Cererea de eliberare adeverință absolvent” și „Fișă lichidare absolvent” din pagina https://www.uauim.ro/universitatea/birou-acte-studii/