Oferta formativă

În prezent Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” oferă mai multe programe de studii universitare la nivel de licență, masterat și doctorat, corespunzătoare unor diverse specializări. Programele aferente ciclurilor 1 și 2 de studii universitare sunt coordonate de Facultăți; ciclul 3 de studii universitare este coordonat de Departamentul de Studii Avansate.

Facultatea de arhitectură

Facultatea de arhitectură oferă următoarele programe de studii cu frecvență:

 • Arhitectură – studii universitare integrate de licență și masterat (fără certificat de studii intermediar), 6 ani, 360 credite ECTS
 • Conservare și restaurare de arhitectură – studii universitare de licență, 3 ani, 180 credite ECTS (la Sibiu).

Facultatea de arhitectură de interior

Facultatea de arhitectură de interior oferă următoarele programe de studii cu frecvență:

 • Arhitectură de interior – studii universitare integrate de licență și master (fără certificat de studii intermediar), 300 credite ECTS
 • Design de produs – studii universitare integrate de licență și master (fără certificat de studii intermediar), 300 credite ECTS
 • Mobilier și amenajari interioare – studii universitare de licență, 3 ani, 180 credite ECTS

Facultatea de urbanism

Facultatea de arhitectură oferă următoarele programe de studii cu frecvență:

 • Proiectare și planificare urbană – studii universitare de licență, 4 ani, 240 credite ECTS
 • Amenajarea și planificarea peisajului – studii universitare de licență, 4 ani, 240 credite ECTS
 • Proiectare urbană – studii universitare de masterat, 2 ani, 120 credite ECTS
 • Management urban pentru orase competitive – studii universitare de masterat, 2ani, 120 credite ECTS
 • Peisaj și teritoriu – studii universitare de masterat, 2 ani, 120 credite ECTS
 • Mobilitate urbană – studii universitare de masterat, 2 ani, 120 credite ECTS
 • Amenajarea teritoriului și dezvoltare regională, 2 ani, 120 credite ECTS

Departamentul de studii avansate

Programele coordonate de Departamentul de studii avansate acoperă două categorii de studii:

 • Studii universitare de doctorat – studii cu și fără frecvență pentru obținerea titlului de Doctor în Arhitectură sau în Urbanism, 4 ani, 240 credite ECTS
 • Studii postuniversitare:
  • Conservarea și restaurarea monumentelor istorice – 2 ani, 120 credite ECTS

De asemenea, sub coordonarea Departamentului de Studii Avansate, sunt organizate diverse cursuri de specializare și perfecționare, de scurtă durată.

* * *

Admiterea la toate ciclurile de studii se face prin concurs. Pentru ciclul 1 de studii examenul de admitere constă în principal într-un test de aptitudini (desen și cultură profesională).

Pentru ciclul 2 de studii se organizează admitere numai pentru programele de masterat oferite de Facultatea de Urbanism; selecția are la bază elaborarea unui eseu.

Pentru ciclul 3 de studii condițiile de admitere diferă în funcție de tipul studiilor și de program. Informații detaliate pot fi găsite în pagina Admitere, pentru ciclurile 1 și 2 de studii universitare, precum și in paginile dedicate doctoratului și studiilor postuniversitare.

Oferta formativă a diverselor facultăți și programe de studii este susținută de activitatea cadrelor didactice din Departamentele UAUIM ce grupează arii disciplinare diverse:

 • Departamentul Introducere în Proiectarea de Arhitectură
 • Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură
 • Departamentul Sinteza Proiectării de Arhitectură
 • Departamentul Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
 • Departamentul Proiectare Urbană și Peisagistică
 • Departamentul Istoria&Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului
 • Departamentul Științe Tehnice
 • Departamentul Proiectare de Interior și Design
 • Departamentul Studiul Formei și Ambient