Managementul calității educației

Hotărârea Senatului UAUIM privind asigurarea calității educației

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității/ CEAC

Monitorizarea periodică a calității corpului profesoral

Raport de evaluare externa RIBA 2007

Monitorizarea calității programelor de studii

Rapoarte de evaluare internă a calității

Documente internaționale

Legislația națională

Legături utile