LOCUIRE INDIVIDUALĂ

Argument

Tematica semestrului 3 urmăreşte trecerea gradată de la exerciţiile compoziţionale ale anului 1 către o înţelegere tot mai complexă a actului de a construi. Dacă prima temă a introdus contactul cu un amplasament real şi cu sensibilitatea unui material de construcţie, cea de-a doua temă introduce dimensiunea funcţională esenţială arhitecturii. În acest fel tema nr. 2 face primul pas în studiului mai amplu al programelor de locuire, care va fi urmat progresiv, de la privat către colectiv, pe parcursul anilor II si III de studiu.

Locuinţa este mai mult decât un adăpost. Este un spaţiu în care au loc activităţi şi evenimente, ea capătă un inţeles propriu pentru fiecare membru al familiei si spune o poveste despre cei care o locuiesc. De aceea locuinţa individuală urmăreşte cu precădere profilul celor care o vor locui dar şi buna raportare la particularităţile contextului fizic, social, cultural şi economic dintr-un anumit loc la un moment dat. Investigarea materialităţii, lansată de tema nr. 1, a fost un prilej de cercetare şi înţelegere a unui loc în care proiectul locuinţei individuale se va insera. Mai mult, tema materialităţii va fi dusă mai departe prin modul în care maniera constructivă, spaţialitatea, expresivitatea şi funcţionalitatea vor conlucra într-un tot unitar.

Obiectivele studiului şi competenţe

  • dezvoltarea unei culturi arhitecturale centrate pe evoluţia modelelor de locuire individuală;
  • înţelegerea fundamentelor locuirii şi a implicaţiilor arhitecturale ale transformărilor din societatea contemporană şi viaţa familială;
  • dezvoltarea capacităţii de a realiza o analiză relevantă a datelor implicate în proiect şi de a construi şi susţine un demers personal coerent şi adecvat problemelor identificate;
  • însuşirea unei maniere integrate de abordare a proiectului, între conceptul general, logica tectonică şi materialitatea edificiului.

Conţinutul studiului

În Campulung Muscel şi Bucureşti, în zonele de analiză propuse de tema nr. 1, au fost identificate câteva situri care constituie amplasamente posibile pentru proiectul de locuire individuală (conform planurilor de situaţie anexate). Obţiunea fiecărui atelier pentru una dintre cele două localităţi de studiu, făcută la proiectul nr. 1, va fi păstrată în continuare şi la prezentul proiect. Astfel, pornind de la înţelegerea zonei studiate prin tema anterioară, fiecare student (sau atelier) va alege unul dintre aceste situri. Terenurile, proprietate particulară, se află în intravilanul localităţilor, în zone preponderent rezidenţiale.

Fiecare student va imagina un scenariu propriu de locuire, inspirat de înţelegerea caracteristicilor locului (oraş, oameni, arhitectură, peisaj, etc.).

Se vor asigura condiţiile de locuire permanentă pentru o familie cu doi copii, având în vedere un nivel mediu în privinţa costurilor. Suprafaţa locuinţei nu va depăşi 200 mp. Funcţiunile vor fi adaptate categoriilor de utilizări proprii locuinţei: locul de odihnă, de studiu/lucru, de relaxare, de discuţii în familie şi cu oaspeţii, de masă şi de preparare a hranei.

Pentru amplasamentele din localitatea Campulung Muscel locuinţei propriuzise i se mai pot adăuga funcţiuni suplimentare până la suprafaţa maximă de 300 mp

Se va urmări relaţia dintre locuinţă, terenul aflat în proprietate, vecinătăţi şi cadrul natural.

Structura de rezistenta va fi adaptată soluţiei de arhitectură (zidărie portantă cu sâmburi de beton armat, stâlpi/pereţi structurali din beton armat, lemn, metal).

Proiecte în cadrul acestei teme:

Saviana Nica
Atelier: Dana Chirvai
Anastasia Barbulescu
Atelier: Dana Chirvai
Ioana Simion
Atelier: Marius Calin
Alexandra Tornea
Atelier: Marius Calin
Andreea Stefania Precup
Atelier: Florian Stanciu
Andreea Radulescu
Atelier: Florian Stanciu
Radu-Daniel Matei
Atelier: Niculae Grama
Cami-Georgiana Micu
Atelier: Niculae Grama
Maria Gologan
Atelier: Emil Barbu Popescu
Elena Madalina Rosca
Atelier: Emil Barbu Popescu
Ioana-Elena Catrina
Atelier: Cristina Ochinciuc
Carmen-Alexandra Orzea
Atelier: Cristina Ochinciuc
Cristina Galan
Atelier: Cristian Drughean
Adina Serban
Atelier: Cristian Drughean
Laura Georgiana Orac
Atelier: Cristina Gociman
Alfred Toader
Atelier: Cristina Gociman
Oana Dulvara
Atelier: Mircea Ochinciuc
Cosmin Mindru
Atelier: Mircea Ochinciuc
Andreea Ditu
Atelier: Mircea Ochinciuc
Razvan Gheorghe
Atelier: Iulian Gudina
Diana Cojocaru
Atelier: Iulian Gudina
Andreea Cristina Codreanu
Atelier: Iulian Gudina