Departamentul „Științe Tehnice”

Director: conf.dr.arh. Zina Macri

Componenta traditionala a Scolii de Arhitectura din Bucuresti, in legatura nemijlocita cu practica profesionala, DST acopera in cadrul educatiei arhitecturale segmentul dedicat dobandirii cunostintelor, competentelor si abilitatilor necesare trecerii de la conceptualizarea la materializarea arhitecturii, in concordanta cu cerinte complexe de calitate a obiectului construit, exprimate la nivel individual si social.

Disciplinele din profilul DST sunt prezente in planurile de invatamant ale Facultatii de Arhitectura, Facultatii de Urbanism si Facultatii de Arhitectura de Interior.

Activitatile coordonate de cadrele didactice ale DST - cursuri, seminarii, lucrari practice, proiecte de specialitate - definesc doua arii disciplinare majore: 'tehnologie arhitecturala' si 'stiinte ingineresti'. Unele discipline (referitoare la aspecte tehnice fundamentale ale proiectarii cladirilor) sunt obligatorii; altele (reprezentand grade diferite de aprofundare si/sau aspecte particulare ale domeniului) pot fi liber alese de studenti.

In principal disciplinele DST sunt orientate catre productia de cladiri noi; exista insa si discipline dedicate aspectelor tehnice particulare pe care le implica interventiile pe cladiri existente, mai vechi sau mai recente. Pe de alta parte, alaturi de tehnologiile de ultima ora, materialele si tehnicile de constructie istorice sunt prezente in procesul educativ, atat ca referinta culturala a actului constructiv, cat si in legatura cu domeniul reabilitarii/restaurarii cladirilor istorice.

Disciplinele ce definesc domeniul 'tehnologie arhitecturala' urmaresc asimilarea elementelor de baza ale conceptiei tehnologice in arhitectura (caracteristicile principalelor materiale si produse folosite in constructii; functiunile componentelor constructive in raport cu utilizarea si actiunile mediului ambiant; morfologia sistemelor constructive bazate pe materialele curente - zidarie, beton, lemn, metal; principalele lucrari de finisaje si componente nestructurale, in sisteme traditionale si moderne), comportamentul fizic al cladirii in relatia cu factorii de mediu si asigurarea confortului (higrotermic, luminos, acustic) in spatiile construite, controlul calitatii produsului arhitectural pe baza conceptului de 'performanta', conceptia pentru executie si definirea unor elemente de metoda in proiectarea complexa de arhitectura.

In completarea acestor discipline obligatorii, o serie de discipline la alegere propun aprofundarea unor aspecte particulare, cum sunt: istoria tehnicilor de constructie, tehnologia reabilitarii cladirilor, detalierea de arhitectura, tehnica de restaurare, ecologia in arhitectura.

Fila "stiinte ingineresti" include o succesiune de discipline menite sa furnizeze cunostinte generale in domenii conexe ce intervin in proiectarea obiectelor de ahitectura: statica, rezistenta materialelor, structuri portante, instalatii si echipamente. Aceste cunostinte confera viitorului arhitect capacitatea de a dialoga creator cu alte 'specialitati' implicate in proiectare si de a corela diverse cerinte specifice ce concura la definirea calitatii finale a obiectului de arhitectura.

Disciplinele optionale din aceasta categorie propun tematici referitoare la conceptia unor structuri portante speciale sau impactul unor cerinte particulare asupra conceptiei structurale, precum si la degradarea si consolidarea structurilor portante istorice.

Se poate spune ca ceea ce caracterizeaza esential activitatea Departamentului este dubla orientare a activitatii didactice catre teorie si practica, cele doua fatete completandu-se reciproc. Aplicatiile practice joaca un rol esential in cadrul procesului instructiv-educativ, fie ca aceste aplicatii au caracter relativ independent (fiind asociate direct unei anumite discipline), fie ca au caracter de sinteza si sunt integrate activitatii de proiectare in Atelier.

Intre mijloacele didactice folosite, disciplinele DST atribuie un rol esential suportului de imagine (fotografii digitale, videofilme, diapozitive, folii transparente) ca ilustrare a unor principii si rezolvari constructive, dar si ca prilej de a evidentia relatia intre forma arhitecturala si suportul ei material, la nivel de ansamblu si de detaliu.

Tehnologia informationala este utilizata ca suport didactic pentru intelegerea comportamentului cladirii (sau al unor componente constructive) in relatia cu mediul ambiant si conditiile de functionare.

Totodata metodele didactice urmaresc posibilitatea contactului direct cu materiale si produse pentru constructii, prin intermediul 'mostrelor' detinute de Laboratorul Departamentului, al vizitelor si al conferintelor unor firme de prestigiu prezente pe piata romaneasca a constructiilor.

Practica 'de santier' organizata de DST ofera studentilor din anul III prilejul aprofundarii 'in teren' a cunostintelor tehnologice dobandite la diverse discipline, intr-o viziune integratoare asupra relatiei conceptie-executie. Studentii sunt astfel indrumati catre descoperirea suportului tehnologic al calitatii arhitecturale, la cladiri existente (studii de caz/relevee de detaliu) sau in curs de realizare (vizite pe santiere); totodata ei vin in contact direct cu oferta de produse si servicii ce caracterizeaza piata constructiilor.

La nivelul studiilor postuniversitare, Departamentrul Stiinte Tehnice coordoneaza, impreuna cu Departamentul Istoria & Teoria arhitecturii si Conservarea Patrimoniului, programul de Masterat in Conservarea si reabilitarea patrimoniului construit.

Cercetareaconstituie o componenta majora a activitatii DST. De la elaborari teoretice fundamentale, la expertize si studii de specialitate, si pana la proiecte de executie, Departamentul acopera, prin specialistii sai, o serie de domenii particulare de competenta, si in principal: acustica arhitecturala, eficienta energetica a cladirilor; controlul luminii naturale si al insoririi; reabilitarea cladirilor; restaurare arhitecturala si structurala; sisteme constructive si tehnologii noi; reglementari in constructii.

Cercetarea constituie un suport consistent pentru activitatea didactica. Prin experienta astfel acumulata de membrii colectivului in domenii specifice de interes, din aceasta activitate s-au nascut in timp o serie de noi discipline incluse in planul de invatamant al UAUIM.

In cadrul DST functioneaza din 2003 banca de date BICAU (Banca de Informatii in Constructii, Arhitectura si Urbanism), constituita ca finalizare a unui proiect finantat de CNCSIS (Consiliul National de Cercetare Stiintifica in Invatamantul Superior) si Banca Mondiala, coordonat de prof. Marius Smigelschi, fostul sef al DST.